Deze site is ontwikkeld voor portrait stand

Looptraining en valpreventie

Vallen vormt voor mensen op oudere leeftijd een gezondheidsprobleem. Ieder jaar komen er in Nederland zo’n 1.700 mensen te overlijden door een val of de complicaties ervan. Daarnaast valt gemiddeld één op de drie mensen van boven de 65 jaar minstens eens per jaar. Van die valpartijen vergt 12% een medische behandeling. In meer dan de helft van die gevallen gaat het om een botbreuk; meestal de heup. Naast letsel kan een val ook leiden tot angst om te vallen met als gevolg het vermijden van activiteiten en een verslechtering van de conditie en het algeheel welbevinden.

Valpreventie voor ouderen

“Vallen verleden tijd” (download PDF)is een in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen ontwikkeld oefenprogramma dat zich specifiek richt op zelfstandig wonende ouderen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de kans op vallen na deelname aan een dergelijk programma met 46% afneemt. Fysio & Zo is gecertificeerd om dit programma aan te bieden. Deelname aan het ”Looptraining en valpreventie” -programma kan één op één, in de woonomgeving van de cliënt (binnens- en buitenshuis), óf in groepsverband plaatsvinden. Naast evenwicht, mobiliteit en spierkracht komen in het programma ook de dagelijkse struikelblokken aan bod als; een stoepje op en af stappen, het oversteken van een drukke straat, een heuveltje of de trap oplopen, enz.. Gedurende het traject wordt de thuissituatie gescreend op onveiligheden en wordt bekeken of er nog onnodige risicofactoren bij de cliënt zelf bestaan. Indien nodig wordt de cliënt geadviseerd en bijgestaan in de wijze waarop deze valrisico verhogende factoren verminderd kunnen worden. Valpreventieprogramma’s worden inmiddels door veel zorgverzekeraars vergoed, maar kunnen ook onder fysiotherapie gedeclareerd worden.