Deze site is ontwikkeld voor portrait stand

Personal Training senioren (50+)
Er kunnen persoonlijke omstandigheden zijn die het trainen in groepsverband niet vanzelfsprekend maken. Bijvoorbeeld als de vaste trainingstijden niet uitkomen, of als door fysieke omstandigheden (doorgemaakte zieke, chronische aandoening, burn-out) een één-op-één training beter past.  Na een intake, waarbij de gewenste doelstellingen worden besproken én de fysieke gesteldheid getest wordt, zullen de trainingen van start gaan. Om de doelstellingen te behalen is er volledige commitment nodig, niet alleen binnen de muren van Fysio & Zo, maar ook er buiten. Er zal bijvoorkeur minstens eens per week getraind worden. De training duurt 45 minuten.

De trainingen zijn in eerste instantie bedoeld 50-plussers. In overleg kan er bekeken worden of er een uitzondering mogelijk is.


Afbeelding 1_3