Deze site is ontwikkeld voor portrait stand

Algemene voorwaarden en huisregels Fysio & Zo

  • Fysio & Zo zal alles in het werk stellen om uw gezondheid en eigendommen te bewaken. Edoch kan Fysio & Zo iet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, ongeval of verloren geraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook
  • Betalingen voor de NaturalFit trainingen en Medische fitness dienen vóór aanvang van de eerste training gedaan te zijn. Betaling graag d.m.v. overschrijving op de bankrekening van Fysio & Zo of contant
  • Er vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats
  • Fysiotherapie consulten die niet 12 uur van tevoren zijn afgezegd worden door berekend
  • Uw fysiotherapie factuur wordt rechtstreeks naar uw huisadres gestuurd. U kunt deze zelf bij uw zorg verzekeraar declareren. Check van te voren zélf uw vergoeding voor fysiotherapie
  • Een intake met basismetingen en een individueel advies ad €50,- is verplicht voor u kunt deelnemen aan de medische fitness. Dit enerzijds voor uw eigen veiligheid en gezondheid, anderzijds om een zo verantwoord en gericht mogelijk advies te kunnen geven
  • De Medische fitness- en Natural Fit trainingsuren uren duren 1 uur. De trainingsruimte is 10 minuten voor aanvang geopend. Op officiële feestdagen wordt geen training gegeven
  • Fysio & Zo is 48 weken per jaar geopend. Indien uw (4 maanden geldig zijnde) strippenkaart in één van mijn vakantie weken valt, dan mag er een evenredig aantal weken bij opgeteld worden
  • Draag bij voorkeur sportkleding en schone sportschoenen. Er bestaat de mogelijkheid tot omkleden. Voor douchen wordt 2 euro in rekening gebracht. Alleen na een Personal Training kan men vrij gebruik maken van de douche
  • Neemt u a.u.b. altijd een handdoek en een bidon mee (alleen water toegestaan)

Wish you a Happy and Smart Training!!!

IMG_3251_2